Dostęp do pieniędzy unijnych sprawia, że wielu producentów i usługodawców z różnych branż możne rozwijać swą działalność. Mało tego dotacje ułatwiają jej rozpoczęcie, co jest szczególnie trudne kiedy na starcie nie mamy wystarczającej ilości środków. Hodowcy pieczarek ci zaprawieni już w produkcji grzybów i ci dopiero zaczynający wiedzą ile trzeba wydać aby uruchomić pieczarkarnię. Są to wydatki związane z budową lub wynajmem hali, przystosowaniem jest do wzrostu grzybów, zapewnieniem im odpowiedniego podłoża, zakupem grzybni, nawożeniem oraz utrzymywaniem odpowiednio wysokiej temperatury. Jest to tylko niewielka część nakładów ponoszonych podczas zakładania pieczarkarni.

Jeśli robi się to na szeroką skalę potrzebne będą także dodatkowe ręce do pracy, samochody, skrzynki do przechowywania i transportu pieczarek, wszystko to są koszty. Średnie wyliczenia pokazują, że na 100m2 hodowla tego grzyba kosztuje ok. 13 tys. zł. przy hurtowej cenie za 1kg mniej więcej 3,90-4zł. Tak więc dofinansowanie unijne na pieczarki mogłoby znacznie ułatwić sprawę. Jak je otrzymać? Takie dotacje mieszczą się w środkach unijnych wydatkowanych na produkcję owoców i warzyw. Dofinansowanie może dotyczyć budowy pieczarkarni, wsparcia produkcji grzybów przez zakup potrzebnych do tego technologii, maszyn urządzeń choćby do parowego oczyszczania pieczarek.

Wysokie koszty ponosi się na przystosowanie pomieszczeń do wytwarzania grzybów, w szczególności wykonanie instalacji, która pozwoli utrzymywać temperaturę potrzebną pieczarkom do wzrostu. Odpowiedzi na to jak starać się o dotacje na te cele należy szukać w miejscu swego zamieszania czyli we właściwych urzędach gminy i punktach konsultacyjnych. Możliwe jest pozyskanie środków na pokrycie do 60% kosztów.

Są to dotacje bezzwrotne. Oczywiście zanim otrzymamy taką dotację należy złożyć wniosek poszczególne gminy ogłaszają nabór w ramach tego działania. Dotacjami obejmuje się zakup podłoża do produkcji pieczarek, przygotowania pomieszczeń do ich hodowli itp. Producenci, którzy nie mogą się starać o dotację występują o kredyty inwestycyjne pomocne przy budowie pieczarkarni oraz wyposażaniu jej.